Zasady

 1. Przyjmujemy osoby przychodzące z własnej inicjatywy, a także skierowane przez lekarzy i innych specjalistów.
 2. Oferujemy: konsultacje, psychoterapię indywidualną, małżeńską oraz par. Konsultujemy młodzież od 16 roku życia.
 3. Zapisy na pierwszą konsultację telefonicznie u wybranego terapeuty. Następne spotkania uzgadnia się w czasie sesji.
 4. Spóźnienia - w przypadku spóźnienia pacjent płaci za całą sesję. Nie jest ona przedłużana.
 5. Odwołanie sesji - Umówiona sesja, na którą pacjent nie przyjdzie jest pełnopłatna, chyba że odwoła ją najpóźniej 48 godzin wcześniej.
 6. Dwukrotne opuszczenie sesji, jedna po drugiej, bez wcześniejszego uprzedzenia, jest równoznaczne z rezygnacją z terapii.
 7. W okresie psychoterapii nie można pozostawać w psychoterapii u innego psychoterapeuty.
 8. Zobowiązani jesteśmy do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii wobec osób trzecich (w tym rodziny). Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta (np. psychiatrą), udostępnimy tylko niezbędne informacje za wiedzą pacjenta.
 9. Osoby nieletnie przyjmujemy za zgodą opiekuna prawnego.
 10. Podjęcie się uczestnictwa w psychoterapii jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na możliwe czasowe zaostrzenie objawów, co może spowodować przejściowe pogorszenie funkcjonowania pacjenta. W takim wypadku wskazane jest kontynuowanie psychoterapii oraz informowanie psychoterapeuty o aktualnym stanie psychofizycznym.
 11. Swoją pracę terapeutyczną regularnie superwizujemy. Dzięki temu nasze usługi i opieka nad pacjentami są jeszcze bardziej skuteczne. W trakcie superwizji dbamy o anonimowość pacjentów.