„Przywilejem życia jest stać się tym, kim naprawdę jesteś.” ~C.G.Jung

O mnie

Jestem członkiem PFP - Polskiej Federacji Psychoterapii, PTT EMDR-Polskiego Towarzystwa Terapii Eye Movement Desensitization and Reprocessing, ICEEFT -International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy oraz PS EFT -Polskiego Stowarzyszenia Emotional Focus Therapy.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów PFP, PTT EMDR, PSEFT. Ukończyłam całościowe, 4-letnie specjalistyczne szkolenie psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Ukończyłam dwuletnie studium psychologii procesu, roczną szkołę pracy z ciałem Gestalt, szkolenie zaawansowane pracy z traumą metodą EMDR, szkolenie pracy z parami metodą EFT -obecnie jestem w trakcie zaawansowanego szkolenia pracy z parami metodą EFT. Ponadto ukończyłam wiele szkoleń z zakresu między innymi: praca z pacjentami z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym metodą EMDR, integratywna psychoterapia krótkoterminowa, psychoterapia zaburzeń lękowych i depresji, terapia integratywna pacjentów z zaburzeniem jedzenia, leczenie zaburzeń odżywiania metodą EMDR, hipnoza kliniczna - poziom podstawowy i zaawansowany, diagnoza kliniczna DSM IV i DSM V oraz wiele innych szkoleń specjalistycznych.

W latach 2016-2017 realizowałam staż na Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu oraz na Oddziale Psychiatrycznym w SPZOZ w Łukowie. W latach 2018- 2020 pracowałam wolontaryjnie na Oddziale XII Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J.Gromkowskiego, od kwietnia 2019 pracowałam w Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Wcześniej, przez ponad dwadzieścia lat, pracowałam w biznesie obszarze HR.

Aktualnie jestem w trakcie procesu certyfikacyjnego. Pracuję w swoim gabinecie psychoterapii we Wrocławiu przy alei Kasztanowej 3A gabinet 201.

Zapraszam, M.Dominika Szabla