„Przywilejem życia jest stać się tym, kim naprawdę jesteś.” ~C.G.Jung

Jak Pracuję?

INTEGRATYWNIE -SYSTEMOWO

Pracuję łącząc różne podejścia zwracając dużą uwagą na system rodzinny i genealogię. Badania pokazują, że nie jest możliwe wyjaśnienie wszystkich problemów pacjenta pracując w jednym tylko nurcie. Właśnie dlatego integruję różne podejścia terapeutyczne między innymi np. podejście systemowe, psychodynamiczne, behawioralno-poznawcze, Gestalt. Wierzę w to, jak bardzo wpływ historii systemu rodzinnego wpływa na to jak doświadczamy i przeżywamy. Dobieram podejście i technikę w zależności od tego kim jest pacjent, z jakim problemem przychodzi i co jest dla niego w danym momencie procesu terpeutycznego najlepsze. Przychodzi jedna osoba, ale tak naprawdę przychodzi z całą swoją pokoleniową rodziną.

EFT- EMOTIONAL FOCUS THERAPYCZYLI TERAPIA SKONCENTROWANA NA EMOCJACH.

Pracując z parami pracuję w podejściu EFT, które jest pełne ciepła, serdeczności i bezpieczeństwa. Jako terapeuta jestem razem z parą w ich procesie. Ważne jest dla mnie aby pomóc rozpoznać cykl, który oddala partnerów od siebie. Cykl jest powtarzany i nawykowo odtwarzany przez obie osoby. Celem podejścia EFT jest wspieranie w tworzeniu bezpiecznej więzi między partnerami, poznanie i zmiana kluczowych reakcji emocjonalnych partnerów na siebie, rozpoznanie co się dzieje na poziomie emocjonalnym, często nieuświadomionym między partnerami.

Więcej o EFT stronie PSEFT:https://pseft.pl/czym-jest-eft-2/

EMDR -EYE MOVEMENT DESENSITIZATION AND REPROCESSING czyli przetwarzanie za pomocą ruchu gałek ocznych

Terapia EMDR to bardzo bezpieczna metoda pracy. Bazuje na naturalnej zdolności, jaką posiada nasz mózg pozwalając na leczenie urazów psychicznych. Proces terapii metodą EMDR podobny jest do gojenia się rany. Gdy jakieś ciało obce lub powtarzające się urazy podrażniają ranę – gojenie zostaje zablokowane. W takich wypadkach dopiero interwencja z zewnątrz pozwala na wznowienie procesu leczenia. Terapia EMDR pomaga mózgowi przetworzyć trudne wspomnienia „przenosząc” je do kory przedczołowej, tym samym pozwalając na wznowienie normalnego gojenia się ran psychicznych. I tu właśnie nieoceniona jest bilateralna stymulacja, przetwarzanie za pomocą ruchu gałek ocznych.

Więcej o EMDR na stronie: https://emdr.org.pl/o-emdr/
Wywiad z Francine Shapiro, twórczynią EMDR: https://vitamelius.org/francine-shapiro-w-5-rocznice-smierci/